รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร ฯ ห่วงคุณภาพชีวิตแรงงาน เล็งปรับค่าตอบแทนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ให้ได้รับความเป็นธรรมตามมาตรฐานฝีมือ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con