รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีค่าใช้จ่ายการจัดทำแอปพลิเคชัน “NAPA” ราคาสูงถึง 40 ล้านบาท

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con