รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดฯ ณัฐพล นำคณะลงพื้นที่ศูนย์ DIPROM MICE CENTER จ. ลำปาง พร้อมดันเป็นศูนย์กลางการจัดงานและการประชุมนานาชาติภาคเหนือ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con