รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงแรงงาน เร่งปั้นกำลังแรงงานคุณภาพด้านการท่องเที่ยวป้อนตลาดแรงงานกว่า 7,000 อัตรา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con