รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด มท. ปิดอบรม “อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข รุ่นที่ 2” เน้นย้ำ นายอำเภอและทีมอำเภอ เป็นผู้นำต้องทำก่อน และร่วมกันขยายผลสร้างสิ่งที่ดีให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con