รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดมหาดไทยลงพื้นที่นครนายก ร่วมประชุมรับฟังข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกิดความยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con