รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีสินค้าเกษตรสร้างรายได้ส่งออกกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2565 เพิ่มกว่า 22 %

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con