รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด สธ.แจงย้าย ผอ.รพ.จะนะ เป็นการใช้อำนาจของผู้ตรวจฯ ตามแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con