รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่โครงการทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อำเภอตระการพืชผล - ดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con