รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด พม. เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น 2565 ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con