รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ พบผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2565 ชื่นชมผลงานที่ถือเป็นคุณูปการที่สำคัญยิ่งต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขโลก แสดงถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการศึกษาวิจัย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con