รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 65 และงานเกียรติยศจักรดาวปี 66 สดุดีศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ที่เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con