รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ประชุมบอร์ด คนร. มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจมุ่งพัฒนา/แก้ไขปัญหาองค์กร เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อประเทศ กำชับเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาองค์กรให้เป็นไปตามแผน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con