รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สธ. ยันเดินหน้าถ่ายโอน รพ.สต. ตามกฎหมาย พร้อมทั้งศึกษาประเมินผลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con