รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ลงใต้ เปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม” ย้ำภาคอุตสาหกรรมปรับตัวช่วยแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con