รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด มท. นำคณะผู้บริหารตรวจความพร้อมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลก ย้ำ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต้องมีความยั่งยืน เกิดประโยชน์หลายมิติ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con