รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​ครม.อนุมัติร่างร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาไทย – ตุรกี กำหนดกรอบความร่วมมือในระดับสถาบัน แลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษา2 ประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con