รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ จริงจังแก้ไขปัญหาให้ราษฎรผู้เดือดร้อนไม่มีที่ดินทำกิน ลงพื้นที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรีสร้างโอกาสและความเป็นธรรมให้ประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con