รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม - ป้าไท้ และทรงงาน ณ ศูนย์แสดงจำหน่าย ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม ไหมย้อมคราม บ้านหนองแข

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con