รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด สธ. กำชับทุกจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ PM 2.5 หากเกินเกณฑ์มาตรฐานให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ รับมือ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con