รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ปลื้ม ผลการดำเนินงานโครงการ “ข้าวรักษ์โลก BCG Model นาปรัง" ใช้นวัตกรรมเพิ่มคุณค่าสินค้า ตอบโจทย์กระแสผู้บริโภคในโลกยุคปัจจุบัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con