รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีร่วมรำลึกถึง "หมอกระต่าย" เนื่องใน "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" 21 มกราคม กระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con