รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชุน จ.ราชบุรี ชูวิถีท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์และเสน่ห์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาในทุกมิติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con