รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ “วันกองทัพไทย” 18 มกราคม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณวีรกรรมความกล้าหาญ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมร่วมรำลึกถึงเหล่าบรรพชนไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con