รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.เห็นชอบปรับปรุงมาตรการส่งออกไม้ ห้ามส่งออกไม้พะยูง เพิ่มไม้บางชนิดต้องขออนุญาตหรือมีหนังสือรับรองก่อนส่งออก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con