รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​นายกฯ ยินดี แนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมโยง และยกระดับผู้ประกอบการไทยของกระทรวงดิจิทัลฯ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างอาชีพและรายได้ แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con