รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ชื่นชมคณะนักกีฬายกน้ำหนัก ผู้ฝึกสอน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำงานเต็มที่ จนประสบผลสำเร็จ นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจสู่ประเทศชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con