รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พณ. และ สตช. ชี้แจง ข้อกังวลชาวจีนถือวีซ่านักท่องเที่ยวทำธุรกิจในไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con