รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เริ่มมีผลบังคับวันนี้ (14 ม.ค.) ระเบียบว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2565 เพิ่มบทนิยามของขวัญ ครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมระบุมูลค่าการให้ของตามประเพณีนิยม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con