รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ “อนุทิน” ประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดมาตรการรองรับการเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด19 ย้ำหลักปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวทุกประเทศเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con