รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ รับฟังการแถลงผลงาน กพต. และโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนในปี 66 ชื่นชม กพต.และทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานเกิดผลชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con