รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พลเอก ประวิตรฯ รองนายกฯ ร่วมมือ พลเอก เตีย บันห์ ร่วมปราบอาชญากรรมข้ามแดน โดยเฉพาะยาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไทย ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานหลอกคนไทยด้วยกัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con