รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ รณรงค์ “วันเอดส์โลก” 1 ธ.ค. ย้ำ เจตนารมณ์ยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 ไทยจะใช้เวทีเจ้าภาพประชุมโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติย้ำลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con