รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนา “การพัฒนาเพื่อยกระดับระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม” ครั้งที่ 2

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con