รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model นำร่อง ระยะที่ 1 จ.เชียงราย ย้ำปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน มุ่งหวังผลผลิตมีคุณภาพ เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ เป็น smart farmer

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con