รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลให้ความสำคัญจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มอบรองนายกรัฐมนตรี 5 ท่านกำกับ11 แผนงาน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con