รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.เห็นชอบจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ใน กทม. และ 10 จังหวัด ยกระดับการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ นำร่อง 538 โรงเรียน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con