รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สปน.รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 65 ของ 16 หน่วยงาน รวม 19,949 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,144,667 คน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con