รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.เคาะ! แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ตั้งเป้าปี 66 CPI ติดอันดับ 1 ใน 53 ของโลก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con