รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองโฆษกรัฐบาลเผยครม.รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ.2565 เพื่อนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con