รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. เคาะช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนปี 2565 ในอัตรา 5,000, 7,000 และ 9,000 บาท/ครัวเรือน ตามกรณี กรอบวงเงิน 6,258 ล้านบาท

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con