รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-บอร์ดภาพยนตร์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 4 มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยสู่ระดับแนวหน้าของเอเชีย ภายใน 5 ปี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con