รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ แนะนำหนังสือ “ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 : Capital in the Twenty-First Century” อธิบายเศรษฐศาสตร์จากการรวบรวมข้อมูล ซึ่งใช้เวลาเก็บข้อมูลยาวนาน จากกว่า 20 ประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con