รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดมหาดไทยย้ำ ทุกพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con