รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ต่างชาติชื่นชมไทยบริหารจัดการโควิด-19 มีประสิทธิภาพ บีโอไอเผยนักลงทุนหลายบริษัทมั่นใจเลือกขยายฐานลงทุนในไทยเพิ่ม นายกรัฐมนตรีกำชับดูแลความต่อเนื่องการผลิตอุตสาหกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con