รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มท.2 ร่วมแสดงความยินดี และมอบรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” ประจำปี 2565 จำนวน 26 จังหวัด ย้ำการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนสามารถช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ กินดี อ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con