รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ กล่าวเนื่องใน “วันแพทย์” ปี 65 ชื่นชมหัวใจที่เข้มแข็งของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่อุทิศตนปฏิบัติภารกิจในการรับมือกับโรคโควิด-19 ด้วยความเสียสละ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con