รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด มท. เผย ปฏิบัติการจับกุมในหลายพื้นที่ พร้อมเร่งขยายผลตามนโยบายรัฐบาล 7 ประการ เพื่อเร่งรัดป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดอย่างครบวงจร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con