รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้ว่าฯ – นายอำเภอ พื้นที่ต่าง ๆ บูรณาการทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ตามนโยบายรัฐบาล มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้ปัญหายาเสพติดหมดไป

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con