รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศรีสะเกษ รวมพลังเครือข่าย เอามื้อสามัคคี ปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาเราก่อน”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con